Főlap cím: 9700 Szombathely, Mártírok tere 2., fszt. 5.
tel.: +36 (30) 927 4949, +36 (94) 340 463
e-mail: info@perfectdental.hu
Kezelések


Fogpótlások

Koronák, hidak

Porcelán héj – a sztárok tökéletes mosolyának titka

Az esztétikai fogászat legelegánsabb vívmánya a kívánt fehérségű és szépségű, tökéletes mosoly elérése. Nem kell hozzá az egész fogat lecsiszolni, csupán a fog látható, elülső, ajak felőli felszínéből 0.5-1 mm-t eltávolítva biztosítunk helyet a laboratóriumban egyedileg, lenyomat alapján készülő igen vékony, héjszerű, felragasztandó kerámiarétegnek. Ennek következtében a fog jóval esztétikusabb, gyakorlatilag a kívánt árnyalat elérhető úgy, hogy nem kell rá koronát készítenünk.

A kerámiahéjak alkalmazása a kíméletes- és kis mennyiségű fogállomány-eltávolítás előnyeit egyesíti a restauráció esztétikai harmóniájával.

Alkalmazási területek:

 • zománchibák, szuvasodások és elszíneződések a fog anyagában
 • traumák: a fogak metsző éleinek törései
 • a fogak metsző éleinek lepattogzásai
 • elszíneződött, gyökérkezelt fogak színkorrekciója
 • soron kívül-belül álló fogaknak a harmonikus fogívbe való szintbehozatala
 • fogak közötti rések, hézagok csökkentése, zárása
 • a fogak tengelyeltéréseinek korrigálása fogszabályozás nélkül

A direkt héj egy olyan speciális héj, amit teljes egészében a fogorvos készít el egy speciális rétegezési technika segítségével különleges tömőanyagokból. A direkt héj legnagyobb előnye, hogy a lehető legkevesebbet kell feláldozni a meglévő fogállományból. Azért jobb, mint a kerámiahéj, mert ezek a restaurációk egy ülésben készülnek el, igény szerint akár több is egyszerre. A direkt héjak kevésbé sérülékenyek, mint a kerámiahéjak, és bármikor gyorsan korrigálhatók (színben és formában egyaránt), és mivel nem igényelnek fogtechnikai laborhátteret, olcsóbban készíthetők el.

Korona

Abban az esetben, amikor a fogszuvasodás a fogállomány jelentős részét érinti, már nem lehetséges a fog tömése. Míg kisebb kiterjedésű szuvasodások esetén a fogat el lehet látni töméssel, vagy betéttel, addig nagy kiterjedésű vagy a fog négy felszínét érintő szuvasodások esetén ez már megfontolandó. Ilyenkor ugyanis nagy a veszélye a fog törésének. A törés és a másodlagos szuvasodás megelőzésére a legjobb, ha a fogat koronával látják el. Egy művi fogkorona segítségével megóvható a maradék fog, és újra felépíthető.

Koronák különféle anyagokból készülhetnek:

 • fém-kerámia korona
 • arany-kerámia korona
 • titán-kerámia korona
 • cirkóniumra égetett kerámia korona
 • teljes kerámia korona
 • préskerámia korona

Legelterjedtebb a fémkerámiai eljárás, amikor a kerámiát ráégetik a fémvázra. A fém biztosítja a korona teherbírását, míg a leplezőanyag az esztétikai hatást.

A kerámia leplezés nagy előnye, hogy a kerámia és a fém közt nagyon erős kémiai kötés jön létre.

Vannak ugyanakkor a teljesen fémmentes koronák, hidak:

 • tiszta porcelán koronák
 • cirkónium-oxid koronák

Fontos, hogy még a fogpótlások tervezésénél fény derüljön az esetleges allergiákra, melyek egyre gyakrabban fordulnak elő. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a legkisebb gyanú esetén, vagy nagyobb pótlások előtt előre gondolva célszerű az allergológiai tesztek elvégzése, hiszen így számos kellemetlenség és többletköltség elkerülhető. A fémkerámia koronáknál fordulnak elő leggyakrabban allergiás panaszok, a titánnál lényegesen ritkább, és az aranynál, cirkónium-oxidnál és tiszta porcelánnál szinte soha nem találkozunk ilyen panaszokkal.


Hidak

pd_kezelesek_hidak.jpgAmennyiben a fogainkat valamilyen okból elveszítettük, a megfelelő rágófunkció és esztétikai hatás érdekében fogpótlásra van szükség. Az eltávolított fogat a legtöbb esetben pótolni szükséges. A fogpótlás visszaállítja az eredeti rágófunkciót, a hangképzést és természetesen helyreállítja az arc esztétikai harmóniáját is. Már egyetlen fog hiánya megváltoztatja a rágószerv mint egység funkcióját és esztétikáját. Egy jó fogpótlással rágóizületi panaszokat, esztétikai problémákat előzhetünk meg.

Sajnos nem lehetséges minden fogat megmenteni. Ha az elvesztett fog pótlására a hídkészítést választjuk, akkor a szomszédos fogakat elő kell készíteni. A hiányt határoló két fogra koronát készítünk és ezekkel a koronákkal egyben elkészítve a pótfogakat a hiányzó fogak pótolhatóak, ezt nevezzük hídnak. Ilyen módon több, akár négy egymás melletti hiányzó fog is pótolható.

Fémkerámia hidak

A foghiányt határoló fogakon fémkerámia koronával rögzül a hiányzó fogakat pótló hídtest. A fémkerámia híd váza készülhet kizárólag nikkelmentes, nem nemesfém ötvözetből és platina aranyból.


Cirkóniumoxid hidak

Cirkóniumoxid vázból a fémkerámia és aranykerámia hidakhoz hasonló stabilitású, de azoknál jóval magasabb esztétikai igényeket kielégítő, a CAD/CAM technika miatt nagyon pontos híd készülhet. A CAD/CAM technológiával készített cirkonium-dioxid pótlásokat nevezik ma a fogászat "high tech"-jének a rögzített fogpótlások területén. Az esztétikai és biológiai előnyök teljesen ár-értékarányosak. Minden páciensnek bátran ajánlható.

Inlay hidak

pd_kezelesek_inlay_hidak.jpgAmennyiben a hiányt határoló fogakban tömés, inlay ( betét= fogtechnikus által készített tömés), friss szuvasodás található, vagy esetleg épek a fogak, készíthető inlay elhorgonyzású híd.

Ezen pótlás előnye, hogy kevés foganyag feláldozásával jár, hátrány viszont, hogy nem alkalmas nagyobb foghiányok pótlására.


Implantációs elhorgonyzású híd

Amennyiben a foghiány nagy, és a maradék fogak biomechanikailag nem tartják meg a hidat, a foghiányba beültetett implantátumot hídhorgonyként használhatjuk fel. Megfelelő számú implantátum esetén a foghiányt a maradék fogak lecsiszolása nélkül is felhasználhatjuk híd készítésre. Ilyenkor az implantátumba becsavart implantátum fej biztosítja a híd megtámasztását.

Az implantátum fejen a koronák csavarral vagy ragasztó cementtel rögzülnek.

Kivehető fogpótlások
Amennyiben a maradék fogak száma és elhelyezkedése már nem teszi lehetővé a rögzített (híd pótlás) elkészítését, a páciensnek kivehető fogpótlás készül. Ezek olyan fogművek, amelyeket a páciens az orvos segítsége nélkül el tud a szájából távolítani.

Ha páciensünk maradékfogazata, vagy beültetett implantátumainak száma és elhelyezkedése nem teszi lehetővé a rögzített fogpótlás (híd) készítését, akkor lemezes fogpótlásokkal tudjuk a rágó-, beszéd- és esztétikai funkciót helyreállítani. Ezekben az esetekben tehát a rágásból adódó terhet nem csak a fogak, hanem a nyálkahártya-csont alapzata is viseli. A lemezes fogpótlások egy vékony fém „alaplemezzel” rendelkeznek, amit a lehetőségekhez mérten igyekszünk a legkevésbé zavaró területre vezetni. A fogtechnika a protézis alaplemezét és kapcsait öntőfémből önti, és ehhez kapcsolódnak a műanyagból készült műíny és a fogak. A maradék fogazat számára kevéssé káros fogpótlás, a kapocstartó koronákon koronát alkalmazva, hosszú távon is elfogadható fogpótlás. Hátránya, hogy az öntött kapcsok esztétikai problémát okoznak.

Ezt a fajta fogpótlás kapcsokkal rögzül a fogakhoz, így ezt aránylag ritkán alkalmazzuk, viszont híddal kombinálva, jó rögzítettségű fogpótlást tudunk pácienseinknek nyújtani. A maradék fogakat híddal merev egységbe foglaljuk, és a kivehető fémvázas fogmű rejtett elhorgonyzással a hídhoz kapcsolódik. Általában akkor alkalmazzuk, ha elegendő számú maradék fog található a front fogak területén, míg az oldalsó területeken a fogak hiányoznak. A kivehető fogpótlás a hídhoz egy, a fogpótlásban található, így kívülről láthatatlan, kis rögzítő résszel (patentszerűen) csatlakozik, amelyet egy mozdulattal a helyére lehet illeszteni. A műfogakat és a fogpótlás műíny részét is a meglévő fogak, illetve a hídpótlás fogainak alakjával harmonizáló módon készítjük el. A rejtett elhorgonyzás révén kiváló esztétikai hatást biztosít. Azon pácienseknek ajánljuk, akiknek az oldalsó fogak területén nem készíthető implantátum, vagy az implantátummal járó operációt, és annak költségeit nem vállalják.


Teleszkópos elhorgonyzású fogsor

pd_kezelesek_tele_elhorg_fogsor.jpgAmennyiben a maradék fogak száma 1-3, a legjobb megoldás a teleszkópos elhorgonyzású fogsor. A maradék fogakat a fogorvos előkészíti, a fogtechnikus a minta alapján elkészíti az egymásnak tökéletesen megfelelő primer és szekunder teleszkóp koronákat. A teleszkóp-koronák a rögzítés hatékonyságának növelésére szolgálnak, a fogászatban leggyakrabban kivehető protézisek stabilitásának fokozására használjuk őket.

A teleszkóp-koronák két részből épülnek fel: a primer korona a meglevő lecsiszolt fogra készül és arra cementtel rögzül, míg a szekunder rész a kivehető fogsorban helyezkedik el és a primer résznek pontos negatív mása. A primer és a szekunder rész tulajdonképpen úgy illeszkedik egymásba, mint kulcs a zárba; a rögzítés hatékonyságát az egymással súrlódó koronafalak biztosítják.

A teleszkópos fogsor, mind funkciójában, mind esztétikájában kedvező hatást biztosít.

Teljes lemezes kivehető fogpótlás- műfogsor

pd_kezelesek_telj_lem_kiv_fogpotlas.jpgA teljes lemezes fogpótlás olyan kivehető fogpótlás, amelyet teljes foghiány esetében alkalmazunk. A fogak elvesztésének következtében kialakult teljes fogatlanság helyreállításának egyik és jelenleg leggyakoribb módja.

Teljes kivehető lemezes fogpótlás fogatlan szájba készül. Rögzítettségét tekintve a felső állcsont anatómiai viszonyai, valamint a szájpadlás szívóhatása kedvező feltételeket teremt a fogsor helybentartására. Alsó fogsor esetén viszont a sokszor kedvezőtlen anatómiai viszonyok miatt stabil fogsor készítése nehézségekbe ütközhet. A teljes lemezes fogpótlás alapanyaga speciális műanyag. Viselése az első időkben kényelmetlenséget okozhat, amely később megszűnik. Sajnos a fogatlan állcsontgerinc folyamatos leépülése, sorvadása miatt a teljes lemezes fogsor 1-2 évenkénti alábélelése, 5-7 évenkénti cseréje válhat szükségessé.

magyardeutschenglish
Bemutatkozás Rendelő Kezelések Galéria Partnerek Elérhetőségek Lap teteje 2009 © ISIS-Com Kft.és Webmark